วิธีการคำนวณเลือกขนาดในการ Raise

วิธีการคำนวณเลือกขนาดในการ Raise

หนึ่งในคำถามยอดฮิตที่เกิดขึ้นตลอดในเกมโป๊กเกอร์นั่นคือ “เราสามารถคำนวณขนาดในการ Raise เป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับขนาดของ Pot ได้อย่างไร” ซึ่งคำตอบก็คือเราสามารถใช้สูตรคำนวณได้อย่างง่ายๆ และในบทความนี้จะนำไปทดสอบลองคำนวณจากตัวอย่างไปพร้อมกัน

 

วิธีการคำนวณขนาดในการ Raise เป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบกับขนาดของ Pot เรามีวิธีการคำนวณดังนี้

  1. ขนาดของ Pot รวมกับชิปที่คุณจะ Call การ Bet หรือ Raise นั้นๆ
  2. นำจำนวนในข้อ 1 คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ ที่คุณต้องการ Raise
  3. นำค่าที่ได้ในข้อ 2 มาบวกกับชิปที่ผู้เล่นก่อนหน้า Bet หรือ Raise เพิ่มเข้าไป (กรณีมีผู้เล่นอื่นเล่นก่อนหน้า)

 

เรามาทดลองจากตัวอย่าง โดยคุณอยู่ที่ตำแหน่ง BB มีผู้เล่นที่ตำแหน่ง SB Bet 2bb ลงบนกองกลาง 6bb (กองกลางคือ Pot) นั่นหมายความว่า SB bet ขนาดเท่ากับ 33% ของ Pot หากคุณ ต้องการ Raise กลับไปที่ 50% ของ Pot เราสามารถคำนวณจำนวนที่ต้องการจากสูตรได้อย่างไร?

 

วิธีการคำนวณ

      1. ขนาดของ Pot รวมกับชิปที่คุณจะCall การ Bet หรือ Raise นั้นๆ
วิธีทำ  (Pot = 6) + (SB bet = 2) + (คุณ call =2)

ดังนั้น 6+2+2 = 10bb

 

  1. นำจำนวนในข้อ 1 คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ ที่คุณต้องการ Raise

ผลที่ได้จากข้อ1 = 10bb  คุณ Raise 50%   

ดังนั้น 10bb x 50% = 5bb

 

  1. นำค่าที่ได้ในข้อ 2 มาบวกกับ ชิปที่ผู้เล่นก่อนหน้า Bet หรือ Raise เพิ่มเข้าไป

วิธีทำ (ผลลัพธ์จากข้อ 2 = 5bb) + (SB bet 2bb)     

ดังนั้น 5bb+ 2bb = 7bb

 

คำตอบที่ได้ก็คือหากต้องการ Bet ครึ่ง Pot หรือ 50% คุณต้อง Raise 7bb ลงไปบน Pot 10bb

คุณอาจมีคำถามว่าทำไมไม่เท่ากับ 5bb ?

ติดตามอ่านต่อไป …!

 

สูตรที่ใช้คำนวณ

สำหรับสูตรที่เรานำมาใช้คำนวณในตัวอย่างข้างต้น เราสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

  1. Pot-sized raise: 100% Pot Raise = (3×Bet) + Pot
  2. สูตรหาขนาดทั่วไป X% Pot Sized Raise = X% (2×Bet + Pot) + Bet

โดยที่ “Bet” นั้นหมายถึงการวางเดิมพันสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการ Bet หรือ Raise  และ “Pot” นั้นหมายถึงขนาดของเงินกองกลางในตอนเริ่มต้นของแต่ละรอบการเล่น และกำหนดให้ในรอบ Pre-Flop ที่ยังไม่มีผู้ใดเริ่มวางเดิมพัน ให้ถือว่า BB คือผู้เล่นคนแรกที่วางเดิมพัน และขนาดของ Pot เริ่มต้นคือ SB รวมกับ Ante ต่างๆที่มี

 

กฎของขนาด Raise Sizes

ค่า X% ที่ขนาด Pot-Sized Raise ค่าที่ได้ต้องเป็นค่าเดียวกันกับ pot odds ของค่า X% pot-sized bet.

 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ เราสามารถคำนวณจาก Pot Odd ของคู่ต่อสู้ ขณะที่ถูก Raise ดังนั้น หากทำการ Bet ที่ ½ Pot จะทำให้ Pot Odd นั้นมีค่าอยู่ที่ 3:1 หรือ 25%

 

หากตรวจสอบย้อนกลับไปในตัวอย่างที่เราได้ทดลองจะพบว่า

คู่ต่อสู้หากเลือกที่จะ Call : 7bb – 2bb = 5bb

ขนาดของ Pot หลังจากคู่ต่อสู้ Call : 7bb + 7bb + 6bb = 20bb

Pot odds หลังจากเกิดการ raise = จำนวนที่ต้อง call / ขนาดของ Pot เมื่อคู่ต่อสู้เลือก Call = 5 / 20 = 25%

ในทางกลับกัน ถ้าคุณทราบขนาดของ Pod odd คุณสามารถคำนวณย้อนกลับไปยังขนาดของ การ Bet หรือ Raise ได้เช่นเดียวกันจากสูตรนี้

 

ตารางคำนวณที่คิดมาให้แล้ว

ผู้เล่นบางคนประมาณขนาดของ Raise Size โดยการใช้ค่าใดค่าหนึ่งแล้วแต่ความต้องการของเขา ซึ่งวิธีการนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาทฤษฎีเกม (Game Theory) เพื่อทำให้ได้ค่า Odds สามารถคำนวณย้อนกลับได้เช่นเดิม คุณต้องใช้ค่าในตัวคูณที่สูงขึ้นสำหรับการวางเดิมพันที่เล็กๆ แต่ กลับลดลงกับการวางเดิมพันที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายสำหรับคุณเราได้สร้างตารางเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในเกมการแข่งขันโป๊กเกอร์ของคุณ  และสามารถจดจำง่ายๆ

 

Share to . . .

บทความน่าสนใจ