แผนการเล่นที่ River

สำหรับการเล่นที่ River เป็นการเปิดไพ่ใบสุดท้าย ของ Community Card ทั้ง 5 ใบ บนบอร์ด และ จะเป็นการตัดสินใจรอบสุดท้ายว่าจะมีแผนการเล่นอย่างไร ซึ่งโดยปกติ มักจะเป็นการเล่นที่ตรงไปตรงมา ไพ่ที่มีความแข็งแกร่งต้องพยายาม Bet เพื่อให้ไพ่ที่อ่อนแอกว่า Call ตรงกันข้ามไพ่ที่กำลังใช้แผนการเล่นด้วยการ Bluff ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จให้คู่ต่อสู้หมอบไพ่ที่ดีกว่าทิ้งไป

 

จากแผนการเล่นดังกล่าวข้างต้นทำให้ต้องใช้ขนาดของ Bet size ที่ใหญ่ จาก Polarize-Range โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผู้เล่นที่ได้เปรียบตำแหน่งในการเล่น และจากการนำ GTO มาวิเคราะห์แผนการเล่นที่ River พบว่าการตัดสินใจใดๆ แทบทั้งหมด มี EV (ค่าความคาดหวัง ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี) มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ใช้แผนการเล่น ด้วยการ Bluff หรือ ผู้เล่นที่กำลังจะ Call เพื่อจับ Bluff หรือ ที่เรียกว่า Bluff Catcher ดังนั้นแผนการเล่นจึงมักจะเลือกใช้การ Exploit มาปรับใช้ในการเล่นที่ River เนื่องจาก GTO นั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่าง

 

ในการ Bet เพื่อ Value ที่ River ไพ่ต้องมีความแข็งแกร่งเพียงใด ?

เมื่อคุณ Bet เพื่อ Value นั่นหมายความว่า คุณคาดว่าไพ่ ของคุณต้องมีโอกาสชนะมากกว่า 50% เพื่อให้การตัดสินใจนั้น เป็นการเล่นที่เป็นกำไร และ คาดหวังว่าไพ่ของคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่า หรือแพ้ไพ่ที่คุณถือทำการ Call

 

กฎนี้มีข้อยกเว้นบางประการดังนี้

1. หากการ Bet ของคุณ ไม่ใช่การ All-in คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่จะถูก All-in จากคู่ต่อสู้ที่อาจจะมี ไพ่ที่ดีกว่า หรือ กำลัง Bluff โดยเฉพาะหากคุณได้เปรียบตำแหน่งในการเล่น ที่มีโอกาส จะเลือกปิดสถานการณ์นี้โดยการ Check

 

2. สำหรับการเล่นจากตำแหน่งที่เสียเปรียบต้องตัดสินใจในการเล่นก่อน (Out of Position) คุณสามารถ Value Bet ขนาดเล็กๆ หรือ ที่เรียกว่า Block-Bet เพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อให้คู่ต่อสู้ Call ดีกว่าการ Check แล้วถูก Bet

 

แน่นอนว่า ไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดใน Range ไพ่ที่เป็น Nut สามารถ bet เพื่อ Value ได้ ส่วนไพ่ อ่อนแอ ที่สามารถจะนำมา Bet ได้นั้น ขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้ขนาด bet size  หากเลือกใช้ ขนาดเล็กคู่ต่อสู้ก็มีโอกาสที่จะนำไพ่ที่ไม่แข็งแกร่งของเขามา Call ได้ และหากเลือกขนาดใหญ่ เขาก็ต้องเลือกไพ่ที่แข็งแกร่งใน Range ของเขาเท่านั้น Call ดังนั้นขนาด Bet-Size จึงมีความสำคัญ และควรเลือกใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์

 

ขนาดของ Bet-Size ที่ River  ?

เมื่อถึงโอกาสสุดท้ายที่จะทำกำไรจากไพ่ที่แข็งแกร่ง หรือ Value Hand ที่คุณถือ หรือการวางแผน Bluff  ทำให้การเลือกใช้ขนาด Bet-Size โดยส่วนใหญ่จึงมักจะมีขนาดที่ใหญ่ แต่มีข้อยกเว้นในบางสถานการณ์ดังนี้

 

1. เมื่อถึงการเล่นที่ River โดยส่วนใหญ่ ผู้เล่นจะต้องติดอะไรบางอย่างบนบอร์ด แต่เนื่องจาก มันไม่แข็งแกร่งพอที่จะชนะเมื่อ Showdown ทำให้ผู้เล่นต้องเปลี่ยนไปเป็น Bluff

 

2. เมื่อ Range ของคุณแข็งแกร่งมากจนเกินไป คู่ต่อสู้ไม่มีไพ่ที่แข็งแกร่งพอที่จะ Call

 

3. เมื่อ Pot มีขนาดเล็กจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถ Bet ขนาดใหญ่ๆ ได้

 

4. ไพ่ที่คุณถือBlock ไพ่โดยส่วนใหญ่ที่สามารถนำมา Call ได้

 

5. คุณต้องการวางแผน Bet เล็กๆ เพื่อล่อ หรือ เปิดโอกาส ให้คู่ต่อสู้ ของคุณ Shove All-in กลับมา

 

ทั้ง 5 ข้อนี้ คือ สถานการณ์ที่ทำให้การเลือกขนาด Bet-Size ที่ River มีขนาดเล็กๆได้เช่นเดียวกัน

 

การทำความเข้าใจถึงหลักการเล่นที่ River นั้นสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะหลีกเลี่ยงที่จะพบกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากในการเล่นที่ River โดยไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรที่ถูกต้องที่สุดได้ แม้แต่ Solver ที่ใช้แผนการเล่นด้วยGTO ยังพบว่า การตัดสินใจที่ River ที่ถูกต้องที่สุดนั้นยากลำบาก และขอให้คุณจดจำได้ว่า

 

” ผู้เล่นที่มีไพ่ที่แข็งแกร่ง หรือ ฺBluff จะเป็นฝ่ายใช้โอกาสในการ Bet ที่ River สถานการณ์ โดยส่วนใหญ่จะต่อเนื่องมาจากการเล่นที่ Turn “

Share to . . .

บทความน่าสนใจ